Tìm kiếm trên trang:

10/28/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 195 - Trung Bộ Kinh 34: Tiểu Kinh Người Chăn Bò
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 34: Tiểu kinh Người chăn bò


No comments:

Post a Comment