Tìm kiếm trên trang:

10/27/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 194 - Trung Bộ Kinh 33: Đại Kinh Người Chăn Bò
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 33: Ðại kinh Người chăn bò

No comments:

Post a Comment