Tìm kiếm trên trang:

26/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 193 - Trung Bộ Kinh 32: Đại Kinh Rừng Sừng Bò
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 32: Đại kinh Rừng sừng bò
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét