Tìm kiếm trên trang:

18/09/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 147 - Kinh Trung Bộ 1 và 2:Kinh Pháp Môn Căn Bản và Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 01 và 02: Kinh Pháp Môn Căn BảnKinh Tất Cả Các Lậu Hoặc
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét