Tìm kiếm trên trang:

4.3.16

Kinh Tăng Chi Bộ - 5 lợi ích của kinh hành

(IX) (29) Kinh Hành
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tăng Chi Bộ - 5 lợi ích của kinh hành
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm?

2. Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm; định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài. Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm lợi ích của kinh hành.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tăng Chi Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali